De behandeling

Behandeling is mogelijk op afspraak. Een verwijzing van een arts is daarvoor niet nodig. Tijdens de eerste behandeling zal er gestart worden met een intakegesprek over de huidige klachten van de patiënt en de medische voorgeschiedenis. Hierna volgt het manueel onderzoek. Eerst wordt de klachtenregio uitgebreid onderzocht om de klachtveroorzakende structuur te lokaliseren. Vervolgens wordt het hele lichaam onderzocht om bewegings-beperkingen op te sporen. Deze beperkingen kunnen mogelijke oorzaken zijn van uw klacht. De bevinden worden met u besproken en toegelicht waarna vervolgens gestart wordt met de behandeling.

Neem contact op

Wij kijken verder dan de klacht

Ook hiervoor gebruikt de osteopaat alleen zijn handen; beperkte weefsels worden bewogen en opgerekt door middel van gerichte manipulatie, mobilisatie en rektechnieken. Doordat de bewegingsbeperking elders in het lichaam aanwezig kan zijn, betekent dit dat de handgrepen uitgevoerd kunnen worden op andere plaatsen dan waar de klacht zich bevindt. In sommige gevallen worden er voedingsadviezen of supplementen aangeraden.

Meestal zijn 2-5 behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Dit is voor een deel afhankelijk van hoelang een klacht al bestaat.

Bekijk ook

Klachten bij Volwassenen

De mogelijkheid bestaat om preventief een check-up te laten doen.

Klachten bij Kinderen

Opgroeien gebeurt met vallen en opstaan.

Klachten bij Baby's

De bevalling is een stressvolle gebeurtenis. Niet alleen voor de moeder maar ook voor de baby.